Na czym polega ograniczenie oraz pozbawienie praw rodzicielskich?

Co na temat władzy rodzicielskiej mówi Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy? „Art. 92. Okres trwania władzy rodzicielskiej Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Art. 93. Uprawnienie do wykonywania władzy rodzicielskiej § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. § 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, […]

Czytaj dalej

Sprawowanie opieki naprzemiennej nad dzieckiem

Opieka naprzemienna Coraz więcej osób, które podjęły decyzję o rozstaniu, a posiadają wspólne potomstwo podejmuje decyzję o ustanowieniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Najczęściej ustalana zostaje w wyniku porozumienia rodzicielskiego zawartego na drodze mediacji lub ugody. Brak istniejącego konfliktu pomiędzy stronami z pewnością jest czynnikiem sprzyjającym tego typu rozwiązaniu. Opieka naprzemienna nie nie została wprost uregulowana […]

Czytaj dalej
Projekt i realizacja mecenasiwsieci.pl