Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów

Decyzja SN- czy w ogóle zapadnie? W styczniu 2021 roku pojawiła się informacja, o tym, że Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Poniżej przedstawiamy pełną treść wszystkich sześciu pytań. „1.Czy w razie uznania, że postanowienie umowy […]

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń w kredytach frankowych

Czym jest przedawnienie roszczeń? W polskim prawie kwestie związane z przedawnieniem roszczeń określa Kodeks Cywilny. „Art. 117. Przedawnienie roszczeń majątkowych § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. § 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z […]

Czytaj dalej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowiczów

Wyrok TSUE w sprawach frankowych- główne założenia W październiku 2019 roku TSUE wydało korzystny wyrok w sprawie frankowiczów.  Był on efektem pytań prejudycjalnych zadanych Trybunałowi przez polski Sąd. „Pytanie prejudycjalne– instytucja z obszaru prawa Unii Europejskiej regulowana przez art. 19 (dawny art. 35) ust. 3 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej(TUE) oraz art. 267Traktatu o […]

Czytaj dalej

Kredyty hipoteczne indeksowane kursem CHF

Kredyty frankowe- dlaczego warto pozwać bank? Spora część społeczeństwa wie czym są kredyty frankowe i zna je wręcz „od podszewki” -będąc po prostu ich „szczęśliwymi” posiadaczami. Współczujemy właścicielom kredytów indeksowanych do CHF zawału serca, kiedy jakże „stabilny” frank szwajcarski skoczył do poziomu 1CHF- 5 PLN. Geneza kredytów frankowych sięga aż do Australii- taki wspaniały, rozwinięty […]

Czytaj dalej