boy, child, cooperation-2026064.jpg

Komu spadek? Czy mi się należy? Dlaczego nie dziedziczę?! – czyli o dziedziczeniu słów kilka…naście. Część 3

W poprzednich częściach (1,2,4) poznaliśmy metody dziedziczenia oraz zasady jakie ustala prawo spadkowe. Dzisiaj postaramy się przytoczyć kilka historii dotyczących procesu dziedziczenia. Są to zagadnienia o jakie najczęściej pytacie. Od razu należy zaznaczyć, że dalsze rozważania nie są poradami prawnymi, ponieważ bez kompletnych informacji dotyczących sprawy nie jesteśmy w stanie podać konkretnych rozwiązań. Do zagadnień o jakie pytacie, dopiszemy okoliczności, które mają znaczący wpływ na rozwiązanie problemu spadkowego. Dlatego też, jeżeli problem dziedziczenia oraz przyznania spadku dotyczy Was osobiście traktujcie ten artykuł jako wstęp do rozwiązania zagadnienia. W celu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu zalecamy udać się na konsultację z radcą prawnym. 

Zagadnienie nr 1: kto dziedziczy po bezdzietnej i niezamężnej ciotce

Przyjmujemy, że ciotka zmarła nagle i nie zostawiła testamentu. Była bezdzietną panną a w masie spadkowej znajduje się mieszkanie w Warszawie warte 500 tys zł. Potencjalnymi spadkobiercami są: siostra, rodzice oraz dwójka dzieci siostry. W tym wypadku potencjalni spadkobiercy należą do II grupy spadkowej. Spadek zostanie podzielony w następujący sposób: matka ½,, ojciec ½.. W tym wypadku siostra oraz jej dzieci nie dziedziczą po zmarłej. 

Zagadnienie nr 2: kto dziedziczy po żonatym bezdzietnym bracie 

Spadkodawcą jest pan Marian, który nie posiadał dzieci, pozostawał w związku małżeńskim a rodzice zmarli kilka lat temu, Testament nie został spisany. Jedynym spadkobiercą jest w tym przypadku żona, która należy do I grupy spadkowej. Z czasem okazało się, że żona zrzekła się spadku po mężu, gdyż ten pozostawił po sobie same długi. Brat zmarłego – pan Julian – ma 6 miesięcy od uzyskania tej informacji aby odrzucić spadek. To samo powinny zrobić jego dzieci oraz każda osoba należąca do kolejnych grup spadkowych. Jeżeli tego nie zrobią długi przechodzą na nich. 

Zagadnienie nr 3: kto dziedziczy po mężu

Spadkodawcą jest zmarły mąż, posiadający dwójkę dzieci, żyją również rodzice spadkodawcy. Do odziedziczenia jest dom w Ciechocinku oraz mieszkanie w Sandomierzu. W Ciechocinku mieszkają rodzice zmarłego spadkodawcy (właścicielem był zmarły) a w Sandomierzu żona z dziećmi. Spadek przysługuje żonie oraz dzieciom zmarłego, którzy należą do I grupy spadkowej. Spadek należałoby podzielić w następujący sposób: żona ⅓, dzieci każde po ⅓. Biorąc pod uwagę, że rodzice zmarłego zamieszkują dom który jest w masie spadkowej możliwe jest, że za zgodą wszystkich spadkobierców dom zostanie we własności dziadków. Możliwy jest również podział po równo masy spadkowej oraz spłata spadkobierców jak również podział np żona przejmuje do w Ciechocinku a dzieci mieszkanie w Sandomierzu. Kolejnym rozwiązaniem jest ustanowienie współwłasności na masie spadkowej dzieci oraz żony spadkodawcy. 

Zagadnienie nr 4: kto dziedziczy po rodzicach

W wypadku samochodowym zginęło małżeństwo posiadające trójkę dzieci (dwóch synów i córkę). Spadkiem jest willa pod Poznaniem oraz restauracja w centrum miasta. Według testamentu pozostawionego przez spadkodawców dam ma przejąć najstarszy syn, restaurację córka a najmłodszy syn został wydziedziczony. W związku z tym, że pozostawiony został testament grupy dziedziczenia nie mają znaczenia. Najmłodszy syn może wystąpić o zachowek, jednak wszystko zależy od tego jakie uzasadnienie wydziedziczenia zostało wpisane w testamencie.

Zagadnienie nr 5: spadek z zagranicy

O ile dziedziczenie same w sobie się nie zmienia, istotną kwestią jest opodatkowanie spadku. Niestety, nie ma aktualnie przepisów, które jednoznacznie zdefiniowałby jak rozliczyć podatki od spadku z zagranicy. Należy pamiętać, że możliwe jest podwójne opodatkowanie przy przyjęciu spadku. Wszystko zależy od kraju z jakiego “pochodzi” spadek. 

Pozostała nam jeszcze czwarta część serii artykułów o dziedziczeniu. Zapraszamy po poprzednich części. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania to zostawcie komentarze!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Projekt i realizacja mecenasiwsieci.pl