money, wallet, finance-3219337.jpg

Kilka zdań o długach, czyli po której stronie długu lepiej być? część 2

W pierwszej części dowiedzieliśmy się czym są długi, skąd się biorą i jakie rozwiązania rozliczenia długów daje nam Kodeks Cywilny. Dzisiaj zajmiemy się trudniejszymi sytuacjami związanymi z długami. 

Jak umorzyć dług?

Umorzyć dług można ale pod warunkiem zgody każdej ze stron – zarówno dłużnika jak i każdego z wierzycieli. Musimy pamiętać, że nie zawsze wierzycielem jest jedna osoba. Jeżeli jest ich więcej to wystarczy jedna odmowa zgody na zwolnienie z długu aby zobowiązanie było aktualne. Inną metodą na potocznie zwane umorzenie długu jest potrącenie. O nim możemy przeczytać w Art.  498.  

1.  Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Brzmi całkiem dobrze, prawda? No nie do końca, z potrącenia wyłączone są np. wierzytelności mające zapewnić środki utrzymania lub powstałe w wyniku czynów niedozwolonych. Więc znowu wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdujemy. Jeżeli chcemy starać się o umorzenie długu lub mamy wątpliwości co do wykonania zobowiązania (odpowiednio co do uzyskania świadczenia) powinniśmy zgłosić się do radcy prawnego. 

 

Jak odzyskać dług? 

Patrząc pod kątem prawnym, powyższe pytanie jest zadane niewłaściwie. Powinniśmy raczej zapytać jak wyegzekwować wierzytelność (zajrzyjcie tutaj do części 1). OK, jesteśmy wierzycielem, mamy pecha i nasz dłużnik robi wszystko aby nie wywiązać się ze swojego zobowiązania (dla uproszczenia będziemy stosować hasło dług). Takie sytuacje przewiduje tytuł X Kodeksu Cywilnego – Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Jeżeli mimo prób polubownego załatwienia sprawy, dłużnik dalej nie spłaca swojego długu, możemy wystąpić do Sądu o nakaz zapłaty. Po kilku tygodniach otrzymujemy prawomocne postanowienie, które jako środek przymusu państwowego jest podstawą do dalszego działania komornika. Komornicy mają prawo zająć majątek dłużnika – może to być mieszkanie, samochód, sprzęt elektroniczny ale też po przekazaniu odpowiedniego pisma do pracodawcy dłużnika przekierować część jego wynagrodzenia na poczet spłaty długów. Poza oczywistą utratą rzeczy materialnych i pieniędzy, ważny jest tu element społeczny – dla części dłużników bardziej dotkliwa od utraty części wynagrodzenia jest świadomość, że mogli stracić w oczach pracodawcy. 

 

Jak działają firmy windykacyjne?

Firmy windykacyjne to po komorniku najczęściej wybierany sposób jaki możemy zastosować przy próbie ściągnięcia długu od naszego dłużnika. Firmy windykacyjne w głównej mierze zajmują się kontaktowaniem z dłużnikami i nakłanianiem ich do spłaty zadłużenia. Stosują do tego połączenia telefoniczne, sms, e-maile, listy, wizyty w domu lub w miejscu pracy. Firmy windykacyjne stosują wpisy do rejestrów dłużników, gdzie często banki sprawdzają wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy. Popularną praktyką jest też wysyłanie – oczywiście na koszt dłużnika – ponagleń zapłaty lub informacji o aktualnym zadłużeniu. Należy mieć świadomość, że windykator ma takie same uprawnienia jak wierzyciel. Jego głównym zadaniem jest odzyskanie należności dla swojego zleceniodawcy. Jednak to nie daje mu prawa do nękania lub zastraszania dłużnika. Oczywiście czym innym jest telefon od windykatora o 7 rano i informacją, że bez uregulowania długów możemy trafić do więzienia, a czym innym jest nocne nachodzenie w domu dłużnika z groźbami eksmisji. 

 

Podsumowując niezależnie czy jesteśmy dłużnikiem i wierzycielem warto spróbować wypracować polubowne rozwiązanie. Często dłużnicy na spłatę jednego długo zaciągają kolejne co prawie zawsze źle się kończy i wpadają w pętle zadłużenia. Trzeba mieć na względzie, że komornik i windykator działają na korzyść wierzyciela. Jednocześnie szukają najlepszego rozwiązania aby ostatecznie dług został spłacony. Do ustalenia może być miesięczna wysokość spłaty, rozłożenie długu na raty – często te najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. W razie jednak większych problemów sugerujemy spotkanie z radcą prawnym. Czy możecie teraz jednoznacznie stwierdzić po której stronie długu być lepiej? Czekamy na opinie w komentarzach

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Projekt i realizacja mecenasiwsieci.pl