Co to jest odwrócona hipoteka?

Z poprzednich artykułów wiemy już jak kupić lub sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką. Dowiedzieliśmy się również czym jest hipoteka przymusowa. Dzisiaj przedstawimy Wam tzw. hipotekę odwróconą. Poprawnie powinniśmy mówić o odwróconym kredycie hipotecznym, który reguluje Ustawa z dnia 23 października 2014 r.. W momencie pisania tego artykułu żaden z banków w Polsce nie oferuje odwróconej hipoteki, mimo, że jest to bardzo popularne rozwiązanie np. w Stanach Zjednoczonych.

Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny?

Zacznijmy od tego czym właściwie jest odwrócony kredyt hipoteczny. W Artykule 4. wcześniej wspomnianej Ustawy znajdziemy taką definicję:
1. Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.

Oznacza to tyle, że Bank wypłaca właścicielowi nieruchomości określoną kwotę, wyliczoną na podstawie ceny rynkowej nieruchomości. Od razu należy zaznaczyć, że kwota kredytu jaką zaoferuje bank z pewnością będzie niższa niż rynkowa wartość nieruchomości. Wypłata może nastąpić jednorazowo, jednak w większości są to comiesięczne raty. Wysokość rat jest ustalana na podstawie przeliczenia średniej długości życia podawanej przez Główny Urząd Statystyczny. Z racji, że kobiety statystycznie żyją dłużej ich raty będą niższe niż w gdyby daną nieruchomość sprzedawał mężczyzna w tym samym wieku.

W trakcie trwania umowy możemy mieszkać w lokalu, który jest objęty hipoteką odwróconą. Zajmujemy się też wszystkimi opłatami związanymi np. z podatkiem od nieruchomości, czynszem do administracji itp.. Jesteśmy również zobowiązani – jako właściciele – do należytego dbania o stan techniczny lokalu. Dodatkowo, nieruchomość musi być ubezpieczona od zdarzeń losowych, np. zalania. W czasie trwania umowy o odwrócony kredyt hipoteczny możliwa jest sprzedaż nieruchomości, chyba, że zastrzeżone zostało w umowie kredytowej inaczej. Potencjalny kupujący oraz sprzedający, oczywiście muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami. Mogą to być prowizje od wcześniejszej spłaty, zmiana wpisu w Księgach Wieczystych itp.. W takiej sytuacji Bank może również wypowiedzieć umowę, dlatego warto prześledzić każdy zapis w umowie o odwrócony kredyt hipoteczny.

Rozliczenie kredytu następuje w dniu śmierci kredytobiorcy. Od tego momentu potencjalni spadkobiercy mają rok na decyzję czy chcą spłacić Bank i dziedziczyć nieruchomość. Jeżeli, żadna osoba nie zdecyduje się na taki krok, nieruchomość staje się własnością Banku.

Kto może wziąć odwrócony kredyt hipoteczny?

Odwrócona hipoteka jest przeznaczona dla osób fizycznych. Muszą być one właścicielami mieszkania lub domu lub posiadać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego.
Panuje opinia, że odwrócony kredyt hipoteczny to oferta przede wszystkim dla osób starszych. Dzięki niemu mogą mieć one dodatkowe źródło stałego dochodu. Również osoby samotne nie posiadające spadkobierców mogą być zainteresowane takim rozwiązaniem.
Odwrócony kredyt hipoteczny może nabyć kilka osób pod warunkiem, że wszystkie są współwłaścicielami kredytowanej nieruchomości. Śmierć jednego z kredytobiorców wiąże się z przeniesieniem płatności rat na pozostałe osoby.

Dożywotnia renta

Nieco innym narzędziem finansowym jest tzw. dożywotnia renta. W tym przypadku Bank przejmuje własność nad nieruchomością w momencie podpisania umowy. Co miesiąc, dożywotnio wypłacana jest określona kwota dla byłego już właściciela nieruchomości. Ma on oczywiście prawo mieszkać w lokalu, a także nie odpowiada już za zobowiązania podatkowe. Rentę dożywotnią stosują fundusze hipoteczne. Niestety wiąże się to z mniejszą ochroną prawną dla osoby, która została beneficjentem renty. Jednocześnie też, nieruchomość przestaje być możliwa do odzyskania przez spadkobierców.

Czy odwrócony kredyt hipoteczny się opłaca?

Biorąc pod uwagę, że w Polsce nie praktykuje się odwróconej hipoteki nie można jednoznacznie stwierdzić czy to ma sens. W teorii dla osób, którym zależy na pozostaniu w swoim mieszkaniu lub domu oraz obniżeniu kosztów życia jest to sposób do rozważenia. Popularność odwróconego kredytu hipotecznego w krajach zachodnich również przemawia za stosowaniem tej metody. Na tej moment pozostaje nam czekać na pojawienie się ofert na rynku bankowym w Polsce.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Projekt i realizacja mecenasiwsieci.pl