Komu spadek? Komu przysługuje zachowek? Dlaczego mnie wydziedziczyli?! – czyli o dziedziczeniu słów kilka…naście. Część 2

W pierwszej części serii dotyczącej dziedziczenia omówiliśmy dziedziczenie testamentowe. Teraz zajmiemy się dziedziczeniem ustawowym czyli najprościej mówiąc przypadkami, kiedy spadkodawca – zmarły – nie zostawił testamentu.  Dziedziczenie ustawowe jest regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego, Księga 4, Tytuł II, artykuły od 931 do 940. W tej części poznamy podstawowe zagadnienia oraz przepisy dotyczące dziedziczenia a w kolejnej […]

Czytaj dalej

Na czym polega ograniczenie oraz pozbawienie praw rodzicielskich?

Co na temat władzy rodzicielskiej mówi Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy? „Art. 92. Okres trwania władzy rodzicielskiej Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Art. 93. Uprawnienie do wykonywania władzy rodzicielskiej § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. § 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, […]

Czytaj dalej

Komu spadek? Czy pisać testament? Jaki znowu inwentarz?! – czyli o dziedziczeniu słów kilka…naście. Część 1

Na początek zdefiniujmy pojęcie “dziedziczenia”. Niby prosta sprawa, chyba każdy pamięta słowa Simby z Króla Lwa – “I to wszystko będzie moje?”. Dziedziczenie jest procesem wejścia spadkobiercy (lub kilku) w sytuację prawną spadkodawcy, która obejmuje zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe. W ustawodawstwie wyróżniamy dwa rodzaje dziedziczenia, mianowicie dziedziczenie ustawowe i dziedziczenie testamentowe.  Czy powinno […]

Czytaj dalej

Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów

Decyzja SN- czy w ogóle zapadnie? W styczniu 2021 roku pojawiła się informacja, o tym, że Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Poniżej przedstawiamy pełną treść wszystkich sześciu pytań. „1.Czy w razie uznania, że postanowienie umowy […]

Czytaj dalej

Sprawowanie opieki naprzemiennej nad dzieckiem

Opieka naprzemienna Coraz więcej osób, które podjęły decyzję o rozstaniu, a posiadają wspólne potomstwo podejmuje decyzję o ustanowieniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Najczęściej ustalana zostaje w wyniku porozumienia rodzicielskiego zawartego na drodze mediacji lub ugody. Brak istniejącego konfliktu pomiędzy stronami z pewnością jest czynnikiem sprzyjającym tego typu rozwiązaniu. Opieka naprzemienna nie nie została wprost uregulowana […]

Czytaj dalej

Kilka zdań o długach, czyli po której stronie długu lepiej być? część 2

W pierwszej części dowiedzieliśmy się czym są długi, skąd się biorą i jakie rozwiązania rozliczenia długów daje nam Kodeks Cywilny. Dzisiaj zajmiemy się trudniejszymi sytuacjami związanymi z długami.    Jak umorzyć dług? Umorzyć dług można ale pod warunkiem zgody każdej ze stron – zarówno dłużnika jak i każdego z wierzycieli. Musimy pamiętać, że nie zawsze […]

Czytaj dalej

Kilka zdań o długach, czyli po której stronie długu lepiej być? część 1

Czym są długi każdy wie. Czy aby na pewno? Na początek zobaczymy co o długach mówi Kodeks Cywilny a konkretnie Księga 3 – Zobowiązania.  Art.  353.  [Zobowiązanie] 1.  Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. 2.  Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Czy to […]

Czytaj dalej

Jak kupić mieszkanie z hipoteką, czy jest to w ogóle możliwe?

Zakup mieszkania jest jedną z ważniejszych inwestycji w życiu. Przeszukując oferty możemy trafić na ogłoszenia sprzedaży mieszkań obciążonych hipoteką. Mimo często niższej ceny wielu kupujących zwyczajnie omija te oferty, obawiając się właśnie kwestii hipoteki. Czy słusznie? Absolutnie NIE! Postaramy się wyjaśnić Wam dlaczego warto brać takie oferty pod uwagę a także jak wygląda proces zakupu […]

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń w kredytach frankowych

Czym jest przedawnienie roszczeń? W polskim prawie kwestie związane z przedawnieniem roszczeń określa Kodeks Cywilny. „Art. 117. Przedawnienie roszczeń majątkowych § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. § 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z […]

Czytaj dalej